David Albrecht a Gabriela Albrechtová - jsme manželé a FRIED je naše rodinná firma. Každý se specializujeme na jiný obor, ale spojuje nás myšlenka práce s lidmi a pro lidi. Navazujeme tak na prvorepublikovou tradici, kterou založil pradědeček Theodor Fried.

KOMUNIKACE :: DAVID <

Jméno Fried má základ v německém frieden a znamená mír nebo klid. Jméno společnosti je tak skrytým smyslem naší práce, která v posledku směřuje k dosažení dohody, spravedlnosti, nalezení pokroku a klidu v osobním i pracovním životě.

> GABRIELA :: LIDSKÉ ZDROJE